Επικοινωνία

Εμπορικό Κέντρο ‘ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ’ Μεσαριά, Σαντορίνη
Τηλ.: +30 2286 771180